Näidud.ee logo

Kasutajatingimused

Tere tulemast Näidud.ee-sse, mis pakub mugavat näitude haldamiseteenust eraisikutele ja ettevõtetele.

Kasutaja poolt registreerumisel esitatud andmed peavad olema korrektsed, kasutajanimi (e-posti aadress) ei tohi tähenduselt olla ebasünnis, sisaldada reklaami ega olla vaenu õhutav. Samuti pead registreerumisel sisestatud salasõna hoidma selliselt, et oleks välistatud selle sattumine kolmandate isikute kätte.

Kasutajaks registreerumine on tähtajatu, välja arvatud juhtudel:

  • Kasutaja pole 30 päeva jooksul peale registreerimist portaali kordagi sisse loginud.
  • Kasutaja pole portaali sisse loginud 6 kuu jooksul.
  • Kasutaja ei kasuta Näidud.ee portaali sihipäraselt, sisestab valeandmeid, rikub kasutajatingimusi või põhjustab oma tegevusega korduvalt muid ebameeldivusi teistele Kasutajatele.

Antud juhtudel kustutab süsteem need konkreetsed Kasutajad ja vastavate Kasutajatega seotud andmed/materjalid.

Näidud.ee teeb kõik, et edastada sinu korrektselt sisestatud näidud õigele teenusepakkujale võimalikult kiiresti. Isikuandmeid puudutavat informatsiooni avaldab Näidud.ee kolmandatele isikutele ainult Kasutaja nõusolekul või juhtudel, milleks kohustavad Eesti Vabariigi õigusaktid.

Näidud.ee portaali Kasutaja kinnitab, et on tutvunud antud tingimustega ning nõustub täielikult nende täitmisega. Kasutajatingimuste rikkumise, kahju tekitamise või muude võimalike tegevustest tulenevate tagajärgede eest vastutab Kasutaja vastavalt Eesti Vabariigi seadusandlusele.

Näidud.ee jätab endale õiguse antud Kasutajatingimuste osaliseks või täielikuks muutmiseks.