Näidud.ee logo

Mis kasu on Näidud.ee portaalist korteriühistustele ja firmadele?

NÄIDUD.EE võimaldab näite saata, vastu võtta ja kulusid analüüsida ning seda kõike ühest kohast ja tasuta.

Korteriühistutele ja firmadele pakume võimalust luua eraldi konto, millele ligipääsu saab delegeerida ühele või mitmele tavakasutajale - näiteks juhatuse esimehele ja raamatupidajale.

 • Firma konto võimaldab näite vastu võtta ning seadistada teenuseid, mille näite vastu võetakse.
 • Kui firma konto on loodud, siis on sellele lülitumine võimalik peale tavakasutajana süsteemi sisenemist läbi lihtsa rollivaliku.
 • Ühele tavakasutajale saab delegeerida ligipääsu mitme firma kontodele, mis on abiks, kui on sama raamatupidaja, esimees vms.
 • Korteriühistu või firma konto on tavakasutajast sõltumatu. Vastutava isiku vahetudes on võimalus eelmiselt isikult õigused võtta ja anda järgmisele.
 • Korteriühistu või firma näitude teavitamise saab delegeerida ühele või mitmele tavakasutajale olgu selleks esimees, koristaja või mõni muu töötaja.
 • Edastatavad näidud ja kulud on nähtavad tsentraalselt hallatavas süsteemis sõltumata mõõdiku füüsilisest asukohast nii numbrilisel kujul kui ka graafikuna.
 • Andmeid saab importida ja eksportida välistesse süsteemidesse n. raamatupidamisprogrammidesse, kui vastavatel programmidel on selline võimalus.
 • Kui osa korteriühistu liikmeid ei saa oma näite edastada elektrooniliselt, on võimalus paberil esitatud näidud sisestada käsitsi ning need on kohe nähtavad raamatupidajale samaväärselt elanike elektrooniliselt esitatud näitudega.

Korteriühistule või firmale konto tellimiseks palun võtke meiega ühendust e-posti teel info@naidud.ee ning kirjeldage võimalikult täpselt oma soove:
Näiteks:

 • KÜ/firma nimi
 • E-posti aadress
 • Mis tavakasutajatel peab olema õigus KÜ/firma rollis tegutsemiseks.
 • Kui soovite näite vastu võtta, siis palun kirjeldage, kui palju on teil erinevaid teenuseid ja mõõdikuid.
 • Näitude e-posti aadress (ainult juhul, kui soovite vastuvõetavaid näite saada ka e-posti teel)
 • Korteriühistutel on soovitatav anda teada ka korterite arv ning kas kõik korterid teavitavad samade teenuste näite või on selles osas erinevusi.